ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Προσπάθεια νέας ζωής!

Σεπτέμβριος 26, 2016 στις 17:33 μμ

«Και αναλαβόντες την πανοπλίαν του Σταυρού, τω εχθρώ αντιμαχησώμεθα» (Ύμνος της Εκκλησίας) Θα πρέπει τώρα να τονίσουμε την αλήθεια, ότι […]