μαγείας

Ποιες είναι οι συνέπειες της μαγείας;

15
Οκτώβριος 9, 2013 στις 12:45 μμ

Όσοι ασχολούνται με τα μάγια ή τρέχουν στις μαγείες, διαπράττουν μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού και εναντίον του Αγίου Πνεύματος, […]