λογικός

Έμπειρος και όχι έξυπνος!

alt
Δεκέμβριος 19, 2013 στις 19:03 μμ

Αν πη έναν καλό λογισμό του ο άνθρωπος κάπου, μπορεί ο διάβολος να τον ακούση και να τον πειράξη μετά; […]