Κωνσταντινουπόλει

Περί Εφημερίων εν Κωνσταντινουπόλει

15
Απρίλιος 12, 2013 στις 10:02 πμ

Σεβασμιώτατε[*] δέσποτα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και συλλειτουργοί, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να σας ομιλήσω. Δεν έρχομαι εν […]