ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου 2017 (Της Τυρινής)

Φεβρουάριος 26, 2017 στις 6:50 πμ

Κυριακή της Τυρινής – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ϛ´ 14-21 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιουλίου 2016

Ιούλιος 31, 2016 στις 4:30 πμ

(Θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ) – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 1 – 8 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς […]