ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου 2020 – Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος

28 Φεβρουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ϛ´ 1 – 13): Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος 1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου 2020 – Α’ και Β’ Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννη

23 Φεβρουαρίου, 2020 στις 17:04 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ΚΑ΄ 2-15): Α’ και Β’ Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννη 2 Ὁ δὲ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου 2020 – Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης

22 Φεβρουαρίου, 2020 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ΚΕ´ 31 – 46): Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης 31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 1 Φεβρουαρίου 2020 – Αγιος Τρύφων ο Μάρτυρας

31 Ιανουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ΚΔ´ 34-37, 42-44):  Αγιος Τρύφων ο Μάρτυρας 34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου 2020 – Αγιοι Τρεις Ιεράρχες

29 Ιανουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ε´ 14-19): Αγιοι Τρεις Ιεράρχες 14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου 2020 – Αγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω

22 Ιανουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ΙΗ´ 23 – 35): Αγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω 23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2020 – Οσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

20 Ιανουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Η´ 5 – 13): Οσιος Μάξιμος ο Ομολογητής 5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου 2020 – Αγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος

17 Ιανουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ε΄: 14-19): Αγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος 14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 14 Ιανουαρίου 2020 – Αγία Νίνα Ισαπόστολος

13 Ιανουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Δ΄: 18-23): Αγία Νίνα Ισαπόστολος 18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιανουαρίου 2020 – Αγία Τατιανή

11 Ιανουαρίου, 2020 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Δ΄: 12-17): Αγία Τατιανή 12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.