ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 19 Αυγούστου 2019 – Αγιος Ανδρέας Στρατηλάτης

Αύγουστος 19, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κα΄ 18-22): Γιορτή σήμερα: Αγιος Ανδρέας Στρατηλάτης Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε·

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Αυγούστου 2019 – Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

Αύγουστος 18, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 22-49): Γιορτή σήμερα: Άγιοι Φλώρος και Λαύρος Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 17 Αυγούστου 2019 – Αγιος Μύρων

Αύγουστος 17, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιε΄ 32-39): Γιορτή σήμερα: Αγιος Μύρων Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε· […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 14 Αυγούστου 2019 – Αγιος Προφήτης Μιχαίος

Αύγουστος 14, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κ΄ 1-20): Γιορτή σήμερα: Αγια Προφήτης Μιχαίος Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Αυγούστου 2019 – Αγια Ευδοκία

Αύγουστος 13, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιη΄ 18-12, ιζ΄ 1-2, 13-15): Γιορτή σήμερα: Αγια Ευδοκία Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 12 Αυγούστου 2019 – Αγιοι Φώτιος και Ανίκητος

Αύγουστος 12, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 14-22): Γιορτή σήμερα: Αγιοι Φώτιος και Ανίκητος Τῷ καιρῷ εκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Αυγούστου 2019

Αύγουστος 10, 2019 στις 0:02 πμ

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ιβ΄ 30-37 Εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 9 Αυγούστου 2019

Αύγουστος 9, 2019 στις 12:01 μμ

κατὰ Ματθαῖον Ευαγγέλιο ιζ΄ 10 – 18 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπηρώτησαν τὸν Ἰησοῦν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τί οὖν οἱ […]

Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο – Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

Αύγουστος 8, 2019 στις 12:14 μμ

Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο – ιστ΄ 24 – 28 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου 2019

Φεβρουάριος 3, 2019 στις 7:14 πμ

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΕ'(25) 14-30 ῞Ωσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα […]