ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου 2019 – Απόστολος Ανδρέας

Νοέμβριος 29, 2019 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (1, 35-51): Απόστολος Ανδρέας Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου 2019 – Αγιος Φίλιππος ο Απόστολος

Νοέμβριος 13, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (1, 43-51): Αγιος Φίλιππος ο Απόστολος Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Νοεμβρίου 2019 – Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Νοέμβριος 12, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (10, 9-16): Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Εγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 9 Νοεμβρίου 2019 – Αγιος Νεκτάριος

Νοέμβριος 8, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (10 9-16): Αγιος Νεκτάριος Εγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου 2019 – Αγιος Δημήτριος

Οκτώβριος 25, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (15: 17-27, 16: 1-2): Αγιος Δημήτριος Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Μετάσταση)

Σεπτέμβριος 25, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (19΄ 25-27, 21΄ 24-25): Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Μετάσταση) Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος

Σεπτέμβριος 20, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (15΄ 16-27): Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 14 Σεπτεμβρίου 2019 – Υψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Σεπτέμβριος 13, 2019 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (19΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30): Γιορτή σήμερα: Υψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγιος Αυτόνομος

Σεπτέμβριος 12, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (11΄ 47-54): Γιορτή σήμερα: Αγιος Αυτόνομος Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας

Σεπτέμβριος 11, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (12΄ 19-36): Γιορτή σήμερα: Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· […]