ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Μετάσταση)

Σεπτέμβριος 25, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (19΄ 25-27, 21΄ 24-25): Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Μετάσταση) Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος

Σεπτέμβριος 20, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (15΄ 16-27): Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 14 Σεπτεμβρίου 2019 – Υψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Σεπτέμβριος 13, 2019 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (19΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30): Γιορτή σήμερα: Υψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγιος Αυτόνομος

Σεπτέμβριος 12, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (11΄ 47-54): Γιορτή σήμερα: Αγιος Αυτόνομος Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας

Σεπτέμβριος 11, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (12΄ 19-36): Γιορτή σήμερα: Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 10 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα

Σεπτέμβριος 10, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (3΄ 16-21): Γιορτή σήμερα: Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα Ιω. 3,16 οὕτω γὰρ ἠγάπησεν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου 2019 – Γέννηση Υπεραγίας Θεοτόκου

Σεπτέμβριος 8, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (3΄ 13-17): Γιορτή σήμερα: Γέννηση Υπεραγίας Θεοτόκου Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιουνίου 2019- Κυριακή της Πεντηκοστής

Ιούνιος 15, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ζ΄ 37-52, η΄ 12 Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ […]

Το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ της Κυριακής 2 Ιουνίου 2019 – του Τυφλού (Κατά Ιωάννην)

Ιούνιος 1, 2019 στις 14:44 μμ

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (Ιω. 9, 1-38) -Πρωτότυπο Κείμενο Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Μαΐου 2019- Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Μάιος 25, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο δ΄ 5-42 5 …ἔρχεται οὖν ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ […]