καθίδρυμα

Η Εκκλησία είναι θείο καθίδρυμα, «εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία»

Απρίλιος 4, 2016 στις 13:13 μμ

Αρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης Την Εκκλησία καμιά σχολή ή εταιρεία ή οργανισμός δεν δύναται να αντικαταστήσει. Όλα τα άλλα είναι […]