Θαύματα Αγίου Σάββα του εν Καλύμνω

Θαύματα Αγίου Σάββα του εν Καλύμνω

Απρίλιος 28, 2014 στις 13:00 μμ

Θαυμαστές Επεμβάσεις του Αγίου – Αφηγήσεις θεραπενθέντων ατόμων! Θεραπεία όγκου (έτος1963) Εφανερώθη σ’ ένα επικίνδυνο μέρος ένα βολαράκι και λίγο-λίγο […]