Η εμφάνιση της Παναγίας στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη

Η εμφάνιση της Παναγίας στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη

Ιούλιος 10, 2014 στις 7:29 πμ

Εγώ είμαι η Μήτηρ του Κυρίου και προστάτις σου Κατά το έτος 963, συνέβη λιμός στην Αυτοκρατορία, ένεκα του οποίου […]