Ευαγγέλια

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2020 – Οσία Ξένη

Ιανουάριος 23, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Ϛ´ 45 – 53): Οσία Ξένη 45 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου 2020 – Αγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω

Ιανουάριος 22, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ΙΗ´ 23 – 35): Αγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω 23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου 2020 – Αγιος Τιμόθεος ο Απόστολος

Ιανουάριος 21, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Ϛ´ 7 – 13): Αγιος Τιμόθεος ο Απόστολος 7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2020 – Οσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Ιανουάριος 20, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Η´ 5 – 13): Οσιος Μάξιμος ο Ομολογητής 5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου 2020 – Οσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Ιανουάριος 19, 2020 στις 17:04 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (Ϛ´ 17 – 23): Οσιος Ευθύμιος ο Μέγας 17 καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν ἔστη […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Ιανουαρίου 2020 – Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς

Ιανουάριος 18, 2020 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (ΙΖ΄: 12-19): Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς 12 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου 2020 – Αγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος

Ιανουάριος 17, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ε΄: 14-19): Αγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος 14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου 2020 – Αγιος Αντώνιος

Ιανουάριος 16, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (Ϛ´: 1-20): Αγιος Αντώνιος 17 καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου 2020 – Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου

Ιανουάριος 15, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Ε΄: 1-20): Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου 1 Καὶ ἦλθον […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου 2020 – Άγιος Γεράσιμος ο Παλλαδάς

Ιανουάριος 14, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Δ΄: 35-41): Άγιος Γεράσιμος ο Παλλαδάς 35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ […]