Ευαγγέλια

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Αυγούστου 2019 – Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

Αύγουστος 18, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 22-49): Γιορτή σήμερα: Άγιοι Φλώρος και Λαύρος Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 17 Αυγούστου 2019 – Αγιος Μύρων

Αύγουστος 17, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιε΄ 32-39): Γιορτή σήμερα: Αγιος Μύρων Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε· […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 16 Αυγούστου 2019 – Αγιος Διομήδης

Αύγουστος 16, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (θ΄ 51-57, ι΄ 22-24): Γιορτή σήμερα: Αγιος Διομήδης Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019 – Κοίμηση της Θεοτόκου

Αύγουστος 15, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (ι΄ 38-42, ια΄ 27-28): Γιορτή σήμερα: Κοίμηση της Θεοτόκου Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 14 Αυγούστου 2019 – Αγιος Προφήτης Μιχαίος

Αύγουστος 14, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κ΄ 1-20): Γιορτή σήμερα: Αγια Προφήτης Μιχαίος Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Αυγούστου 2019 – Αγια Ευδοκία

Αύγουστος 13, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιη΄ 18-12, ιζ΄ 1-2, 13-15): Γιορτή σήμερα: Αγια Ευδοκία Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 12 Αυγούστου 2019 – Αγιοι Φώτιος και Ανίκητος

Αύγουστος 12, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 14-22): Γιορτή σήμερα: Αγιοι Φώτιος και Ανίκητος Τῷ καιρῷ εκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Αυγούστου 2019 – Αγιος Εύπλους

Αύγουστος 11, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 14-22): Γιορτή: Αγιος Εύπλους Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Αυγούστου 2019

Αύγουστος 10, 2019 στις 0:02 πμ

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ιβ΄ 30-37 Εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 9 Αυγούστου 2019

Αύγουστος 9, 2019 στις 12:01 μμ

κατὰ Ματθαῖον Ευαγγέλιο ιζ΄ 10 – 18 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπηρώτησαν τὸν Ἰησοῦν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τί οὖν οἱ […]