επσικοπικό

Εκδίκαση υποθέσεως ιερομονάχου της Μητροπόλεώς Aλεξανδρουπόλεως

1
Απρίλιος 29, 2013 στις 5:50 πμ

Συνεκλήθη την Παρασκευή το Επισκοπικό Δικαστήριο και εκδίκασε την υπόθεση ιερομονάχου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, ο οποίος κατηγορείτο για συγκεκριμένα […]

Εκδίκαση υποθέσεως ιερομονάχου της Μητροπόλεώς Aλεξανδρουπόλεως

1
Απρίλιος 29, 2013 στις 5:50 πμ

Συνεκλήθη την Παρασκευή το Επισκοπικό Δικαστήριο και εκδίκασε την υπόθεση ιερομονάχου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, ο οποίος κατηγορείτο για συγκεκριμένα […]