ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Επίσκεψη των Επικεφαλής των Χριστιανικών Εκκλησιών των Αγίων Τόπων στον Πρόεδρο του Ισραήλ

1
Ιανουάριος 3, 2013 στις 11:17 πμ

Την Δευτέραν, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2012, έλαβε χώραν η επί τω νέω έτει 2013 επίσκεψις των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας […]