εξωτερική

Πρώτα η εσωτερική και μετέπειτα η εξωτερική αφύπνιση!

Μάρτιος 29, 2016 στις 13:13 μμ

Προσευχή, πίστη και εμπιστοσύνη στις βουλές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άκουγα κάποιον σεβάσμιο γέροντα σε μια από τις επισκέψεις […]