Είναι οι άγιοί μας ”Πανταχού παρών”;

Είναι οι άγιοί μας ”Πανταχού παρών”;

Ιούλιος 28, 2014 στις 6:35 πμ

Από τον Μέγα Βασίλειο μαθαίνουμε ότι οι άγιοι… “Πανταχού προφθάνουν, όχι όμως κατά φύση και ουσία”.  Σε πολλά μέρη μπορούν […]