δύσκολος

Ο δύσκολος ανήφορος

15
Αύγουστος 1, 2013 στις 7:14 πμ

Του μακαριστού αρχιμ. Χερουβείμ Καράμπελα Η μόνη ευκαιρία για να δούμε τους συνασκητάς μας ήταν η συγκέντρωσις στον αρσανά της […]

Ο δύσκολος ανήφορος

15
Ιούλιος 22, 2013 στις 10:16 πμ

Του μακαριστού αρχιμ. Χερουβείμ Καράμπελα Η μόνη ευκαιρία για να δούμε τους συνασκητάς μας ήταν η συγκέντρωσις στον αρσανά της […]