Δρυϊνουπόλεως

Ετήσιο μνημόσυνο Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως

alt
Δεκέμβριος 10, 2013 στις 18:57 μμ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ) και η Συντονιστική Φοιτητική ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΣΦΕΒΑ), 

Ετήσιο μνημόσυνο Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως

alt
Δεκέμβριος 10, 2013 στις 18:57 μμ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ) και η Συντονιστική Φοιτητική ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΣΦΕΒΑ),