Δεκέμβριος

Δεκέμβρης ή Χριστουγεννιάτης

Δεκέμβριος 1, 2017 στις 13:58 μμ

Δεκέμβριος. Ο δέκατος μήνας πριν γίνει η μεταρρύθμιση του ρωμαϊκού ημερολογίου από τον Ιούλιο Καίσαρα. Γι’ αυτό και οι Ρωμαίοι […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Δεκεμβρίου 2016 (Γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού)

Δεκέμβριος 25, 2016 στις 7:30 πμ

(Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ) – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β´ 1-12 Τοῦ δὲ […]

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος το Δεκέμβριο στην Καλαμάτα

Νοεμβρίου 17, 2016 στις 13:54 μμ

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος πρόκειται να επισκεφθεί την Καλαμάτα, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 29, 2013 στις 7:00 πμ

(Ματθ. β΄ 13-23) Αναχωρησάντων των μάγων, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ όναρ τω Ιωσήφ λέγων· εγερθείς παράλαβε το παιδίον και […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 22, 2013 στις 7:01 πμ

(Ματθ. α´ 1-25) Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ υιού ᾿Αβραάμ. ᾿Αβραάμ εγέννησε τον ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαάκ δε εγέννησε τον ᾿Ιακώβ, […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 15, 2013 στις 7:42 πμ

(Λουκ. ιδ´ 16-24) Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην· ῎Ανθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς· και απέστειλε τον […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 8, 2013 στις 6:20 πμ

(Λουκ. ιγ´ 10-17) Τω καιρώ εκείνω, ην διδάσκων ο ᾿Ιησούς εν μια των συναγωγών εν τοις σάββασι. Καί ιδού γυνή […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 1, 2013 στις 7:04 πμ

(Λουκ. ιη´ 35-43) Τω καιρώ εκείνω, εγένετο εν τω εγγίζειν τον ᾿Ιησούν εις ῾Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 9, 2012 στις 8:00 πμ

(Λουκ. ιγ´ 10-17) Τώ καιρώ εκείνω, ήν διδάσκων ο ᾿Ιησούς εν μιά τών συναγωγών εν τοίς σάββασι. Καί ιδού γυνή […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 2, 2012 στις 7:57 πμ

Λουκ. ιη´ 35-43 Τώ καιρώ εκείνω, εγένετο εν τώ εγγίζειν τόν ᾿Ιησούν εις ῾Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά τήν οδόν […]