γρηγορίου παλαμά

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Μαρτίου 2016

Μάρτιος 27, 2016 στις 4:09 πμ

(Κυριακὴ Β’ τῶν Νηστειῶν – Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1 – 12 Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ […]