Για ποιους είναι ανεπιθύμητος ο Χριστός;

Για ποιους είναι ανεπιθύμητος ο Χριστός;

Ιούνιος 19, 2014 στις 14:10 μμ

Ο ανεπιθύμητος (Κυρ. Ε´ Ματθ.) «Ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβή από των ορίων αυτών» [Ματθ. η´ 28 – θ´1] Στην […]