Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης: «Τον νυμφώνα σου βλέπω» (ΒΙΝΤΕΟ)

Απρίλιος 26, 2016 στις 13:13 μμ

«Tον νυμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ· λάμπρυνόν μου την στολήν της […]