ατομοκεντρισμός

Θρησκευτικός ατομοκεντρισμός

15
Ιούλιος 24, 2013 στις 8:53 πμ

Ο «μορφωμένος» Νεοέλληνας, δηλαδή ο «θρεμμένος με λογική και Διαφωτισμό», αν αφυπνισθεί κάποτε στο χώρο των υπαρκτικών προβλημάτων και ψάξει […]