ανθυπασπιστής

Ο βλάσφημος ανθυπασπιστής…

15
Ιούνιος 11, 2013 στις 9:14 πμ

Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, διηγείται: «Ήμουν ανθυπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά, παρά μόνο […]

Ο βλάσφημος ανθυπασπιστής…

15
Ιούνιος 11, 2013 στις 9:14 πμ

Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, διηγείται: «Ήμουν ανθυπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά, παρά μόνο […]