Ανθρωπαρέσκεια

Ανθρωπαρέσκεια

15
Ιούλιος 29, 2013 στις 10:36 πμ

Είπε ο αββάς Ποιμήν: «Εκείνος που με κάθε τρόπο επιδιώκει τη φιλία των ανθρώπων, απομακρύνεται εντελώς από τη φιλία του […]