Ανθρωπαρέσκεια

Loading...


Είπε ο αββάς Ποιμήν:
«Εκείνος που με κάθε τρόπο επιδιώκει τη φιλία των ανθρώπων, απομακρύνεται εντελώς από τη φιλία του Θεού.

Δεν είναι καλό να θέλει κανείς να αρέσει σε όλους. Γιατί η Γραφή λέει:

Αλοίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν».Ετικέτες