Αλφαβητάρι

Αλφαβητάριον παραινέσεων – Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου

15
Ιανουάριος 25, 2013 στις 9:24 πμ

Αρχήν νόμιζε τών όλων είναι Θεόν. Βέβαιον ουδέν εν βίω δόκει πέλειν. Γονείς τιμών μάλιστα Θεόν φοβού. ∆ίδασκε σαυτόν μή […]

Το αλφαβητάρι των αρετών

Μάρτιος 17, 2012 στις 14:44 μμ

Ά ρχιζε πάντα απʼ το Θεό και πάντα τελείωνε μαζί του Β ίου το κέρδος είνʼ αυτό: τη μέρα σου […]