ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ

Το άκτιστο φως είναι ως προς την φύση του θεία ενέργεια

1
Ιούλιος 22, 2013 στις 15:21 μμ

Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ Ο Θεός, όντας φως στο οποίο «σκοτία ουκ στιν ουδεμία», εμφανίζεται πάντοτε στο φως και ως φως. […]