ΑΓΑΠΑΣ ΜΕ

Αγαπάς με;

1
Οκτώβριος 21, 2013 στις 13:39 μμ

«Αγαπάς με;» (Ιωάν. κα΄, 15). Η ερώτηση που ετέθη από τον Ιησού στον Σίμωνα Πέτρο ισχύει και για τον καθένα […]