έγινε

Ο ύμνος που έγινε εικόνα: «Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ…»

alt
Δεκέμβριος 24, 2013 στις 20:45 μμ

Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων (ήχος β’) Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι’ ημάς; έκαστον γαρ των […]