Συνήλθε το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο προεδρεύοντος του Πατριάρχου Κυρίλλου (φωτο)

Loading...


Σε τακτική του συνεδρία συνήλθε στην αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Σωτήρος Χριστού, στις 4 Σεπτεμβρίου 2013, το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, προεδρεύοντος του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου.

Στην εισηγητική του ομιλία ο Πατριάρχης παρουσίασε την ημερήσια διάταξη και μεταξύ άλλων τόνισε: «Καλωσορίζω τα μέλη του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου…Η προτεραιότητα μας σήμερα είναι να εξετάσουμε την εφαρμογή των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, το που ευρισκόμαστε από πλευράς διαδικασίας, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας και τα θέματα, τα οποία ευρίσκονται ακόμα εν εξελίξει.

Κρίνω ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό το μέρος της εργασίας μας. Βεβαίως είναι σημαντικό να εμφανίζονται σκέψεις και ιδέες, οι οποίες εν συνεχείᾳ θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα…Μια από τις σημαντικότερες κατευθύνσεις του σημερινού μας έργου είναι η υλοποίηση των πεσυμφωνημένων κατά τις συνεδρίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Προτεραιότητα επίσης από την άποψή μου είναι και η αποτίμηση του αυτού έργου. Σεβαστό μέρος της σημερινής μας συνεδρίας θα ασχοληθούμε ακριβώς με αυτά τα παραπάνω.

Επιπλέον, θέλω να ενημερώσω για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στον τομέα θεολογικής παιδείας και εν γένει παιδείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Σήμερα θα πρέπει να εξετάσουμε και να υιοθετήσουμε ένα σπουδαίο κείμενο σχετικά με την πρακτική εξάσκηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εκτός από θεολογικής κατεύθυνσης, όπου εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι κληρικοί, έχουμε και άλλες ειδικεύσεις σύμφωνα με αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Πρόκειται για το κοινωνικό έργο, το έργο με τη νεολαία, την κατήχηση, τα παιδαγωγικά και την ιεραποστολή.

Θεωρώ ότι η εισαγωγή των πρακτικής εξασκήσεως για όσους ειδικεύονται στα πλαίσια της ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Εκκλησίας, επίσης είναι πολύ σημαντκό. Θέλω όπως και πάντα να σας καλέσω όλους να μετάσχετε δυναμικά στις εργασίες και με αυτά να ξεκινήσω τη συνεδρία».

Το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πατριάρχου απαρτίζουν διακεκριμένοι Ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκοί της Ρωσικής Εκκλησίας.

***

Σύμφωνα με το Καταστατικό του το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο είναι εκτελεστικό όργανο της Ρωσικής Εκκλησίας παρά τῳ Πατριάρχῃ Μόσχας και Πασών των Ρωσιών και τῃ Ιερᾳ Συνόδι της Ρωσικής Εκκλησίας με αρμοδιότητα την εξέταση των θεμάτων που αφορούν στη θεολογική εκπαίδευση, την ιεραποστολή, το κοινωνικό  έργο, τη ενημερωτική κάλυψη του έργου των κανονικών δομών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και των εκκλησιαστικών ΜΜΕ, τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, της Κοινωνίας, τους ετεροδόξους και μη χριστιανικά δόγματα κλπ.

alt
alt