Συνεδρίαση ομάδας εργασίας επί του διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (φωτο)

Loading...


Σε πρώτη της συνεδρίαση συνήλθε στην Άγκυρα, στις 15 Δεκεμβρίου 2012, η κοινή ομάδα εργασίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκικής Δημοκρατίας, η οποία συγκροτήθηκε προς εφαρμογή της συμφωνίας επιτευχθείσης κατά τη συνάντηση της 30ης Νοεμβρίου 2011 μεταξύ του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου και του Προέδρου του εν λόγω Διεύθυνσης κ. Μεχμέρ Γιορμέζ.

Συμπρόεδροι των συνομιλιών της ομάδας εργασίας ήταν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, και ο καθηγητής Μ. Πατσατζί, Πρόεδρος της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας.

Από την πλευρά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στη συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν ο πρωθιερέας Βσέβολοντ Τσάπλιν, Πρόεδρος του Τμήματος για τις Σχέσεις Εκκλησίας και Κοινωνίας, ο πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνωφ, διάκονος Δημήτριος Σαφόνωφ και ο κ. Α. Αιρσώφ, στελέχη του ΤΕΕΣ.
Επίσης παρέστησαν ο Πρεσβευτής Σύμβουλός της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Τουρκική Δημοκρατία κ. Α. Μπουράβωφ και ο Ακόλουθος της Πρεσβείας κ. Ι. Μιτιακώφ.
Κατόπιν εισηγήσεως του Μητροπολίτη Ιλαρίωνος οι παρόντες διά του «ενός λεπτού σιγή» τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επιθέσεως στην πόλη Newtown (Πολιτεία Κονέκτικατ, ΗΠΑ).
Κατ΄αρχάς ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας διαβίβασε σε όλους τουε μετόχους το χαιρετισμό του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου και εν συνεχεί? παρουσία ομιλία με θέμα «Ο ρόλος του διαθρησκειακού διαλόγου στις διεθνείς σχέσεις».

Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως της ομιλίας πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή σκέψεων επί του θέματος προστασίας των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στο σύγχρονο κόσμο. Ο κ. Μ. Πατσατζί ενημέρωσε για τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τουρκικής Πολιτείας χάρη στις οποίες είναι δυνατόν πλέον οι διμένοντες στο έδαφος της Τουρκίας θρησκευτικές μειονότητες να επανακτήσουν την περιουσία, την κυριότητα επί της οποίας είχαν παλαιότερα.
Κρίθηκε ωφέλιμη η σύναψη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας και ειδικότερα να συναφθεί η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Άγκυρας και του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.
Ακολούθησε η ομιλία του πρωθιερέα Νικολάου Μπαλασώφ με θέμα «Περί της ανάπτυξης των προσκυνηματικών περιηγήσεων από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας προς τα χριστιανικά ιερά σεβάσματα στην Τουρκία».
Ο πρωθιερέας Βσέβολοντ Τσάπλιν ενημέρωσε για την εμπειρία του διαθρησκειακού διαλόγου στη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ.
Ο καθηγητής της Σχολής Θρησκειολογίας του Πανεπιστημιού Κωνσταντινουπόλεως κ. Χ. Ογκούν παρουσίασε ομιλία με θέμα «Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας στις ακαδημαϊκές έρευνες στην Τουρκία».
Οι μέτοχοι της συναντήσεως επεσήμαναν τη συγγένεια απόψεων στις βασικές πτυχές της συνεργασίας μεταξύ της θρησκείας, της πολιτείας και της κοινωνίας και τόνισαν το θετικό ρόλο που διαδραματίζει η θρησκεία στις κοινωνικές διαδικασίες, στην εδραίωση του κοινωνικού ήθους, των οικογενειακών αξιών, στην επικράτηση της  ειρήνης και της αρμονίας μεταξύ των πολιτών. Τέλος επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της ένωσης των προσπαθειών για την προστασία των παραδοσιακών ηθικών αξιών και του θεσμού της οικογένειας.

1

1

1