Ο Μόσχας Κύριλλος ευχήθηκε στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο για την ονομαστική του εορτή

Loading...


Στον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο επί τοις ονομαστηρίοις αυτού απέστειλε τις ευχές του ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Τω Μακαριωτάτω Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλω

Μακαριώτατε, αγαπητέ εν Κυρίο αδελφέ και συλλειτουργέ

,
Εκφράζω Υμίν τας εγκαρδίους ευχάς και προσρήσεις επί τη ημέρα μνήμης  του Ουρανίου Προστάτου Υμών Αγίου Θεοφίλου του εν τη λίμνη τής Σεβαστείας μαρτυρήσαντος.alt

Εκ νεότητος αφού ήρατε εφ΄Υμάς τον καλόν ζυγόν του Χριστού ουκ ολίγον κοπιάσατε εις τον Αμπελώνα του Κυρίου και ανήλθατε εις τον Πατριαρχικόν θρόνον ίνα δοξάζηται διά των έργων Υμών το όνομα του Θεού εις τα αρχαία όρια της Παλαιστίνης.

Εν τη θυσιαστική Υμών προσφορά προς την Μητέρα των Εκκλησιών επιδεικνύετε ιδιαίτερη πρόνοια διά τη διαφύλαξιν των μεγαλύτερων χριστιανικών προσκυνημάτων, συμβάλλετε τα μέγιστα εις την εδραίωση της ειρήνης και της φιλαδελφίας εις την Αγίαν Γην.

Εν τη ημέρα τών ονομαστηρίων Υμών εύχομαι Υμίν καλήν υγείαν, πνευματικήν χαράν και την ευλογημένην βοήθειαν εις την Πρωθιεραρχικήν Υμών διακονίαν.

Μετά της εν Κυρίω αδελφικής αγάπης διατελώ.

+ O Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος