Ευχαριστήρια στην Εκκλησία της Ρωσίας για τη βοήθεια της προς την Εκκλησίας της Ελλάδος

Loading...


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος επικοινώνησε με τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο διά του Συνοδικού γράμματος, όπου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την παρασχεθείσα προς την Εκκλησία της Ελλάδος οικονομική βοήθεια υπέρ των έργων ευποιίας.

«Ἐκτενέστερον ἀπευθυνόμενοι πρός Ὑμᾶς, καί αῦθις εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν ἐν τῳ Σεπτῳ Προσώπῳ Ύμῶν τόν εὐσεβέστατον κλῆρον καί λαόν τῆς καθ΄Ύμᾶς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας διά τήν πρόφρονα ταύτην ἐνίσχυσιν καί ἀφειδώλευτον προσφοράν, ἥτις ἐπιμαρτυρεῖ τήν δαψίλειαν τῆς ὑμετέρας εὐλαβοῦς ἀγάπης καί καταδεικνύει τούς ἔκπαλαι ὑφισταμένους πνευματικούς καί ἀδελφικούς δεσμούς μεταξύ τῶν Ἁγιωτάτων ἡμῶν Ἐκκλησιῶν», αναφέρει το Γράμμα.

Ο Μακαριώτατος κ. Ιερώνυμος ενημέρωσε επίσης ότι το συλλεχθέν από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας ποσό διενεμήθη μεταξύ των 81 Ιερών Μητροπόλεων και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθ’όσον αναλογεί μιά εκάστη προς ενίσχυση των υπ΄αυτών λειτουργούντων συσσιτίων και στη φιλανθρωπική διακονία υπέρ των θυμάτων της οικονομικής κρίσεως.

Η Αυτού Μακαριώτητα επίσης τόνισε ότι η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών, η οποία έχει αναλάβει όλη τη διαδικασία, εξασφαλίζει τη διαφάνειά της και ως εκ τούτου θα παρουσιάσει την απολύτως διαφανή και αναλυτικό λογαριασμό επί τῃ διαθέσει του ποσού της φιλανθρώπου και πολυτιμοτάτης αυτής συνεισφοράς.

Ο έρανος αγάπης υπέρ του δοκιμαζομένου λόγω οικονομικής κρίσεως λαού της Ελλάδος οργανώθηκε σε ενορίες και Ιερές Μονές της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας κατόπιν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου τον Ιανουάριο 2012.