Διάλογος του Πατριαρχείου Μόσχας με τη Διευθ.Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Σε 3η συνάντησή της συνήλθε στις 10 Ιουλίου 2017 στο Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας η Ομάδα Εργασίας επί του Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Διευθύνσεως Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας.

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτήθηκε κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλουκαι του Προϊσταμένου της ἐν λόγῳ Διευθύνσεως κ. Μεχμέτ Γιορμέζ στις 30 Νοεμβρίου 2011 στη Μόσχα.

Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ανοικτή και φιλική ατμόσφαιρα υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, και του κ. Σελίμ Αργκούν, Προϊσταμένου του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Διευθύνσεως Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, οι οποίοι και οι δύο τυγχάνουν συμπρόεδροι της ὡς άνω Ομάδας.

Ο Μητροπολίτης Βολκολάμσκ Ιλαρίωνας διαβίβασε στους παρόντες το χαιρετισμό του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου και ἐν συνεχείᾳ παρουσίασε την ομιλία του με τίτλο «Ειρηνευτική αποστολή της θρησκίας στο σύγχρονο κόσμο». Στην παρέμβασή του ο Ιεράρχης τόνισε το μεγάλο δυναμικό του διαλόγου μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρωσίας και της Τουρκίας. Αφού έθιξε το θέμα του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ σημείωσε ότι δεν υπάρχει η τρομοκρατία ἐν ονόματι θρησκείας, διότι ουδεμία παραδοσιακή θρησκεία διδάσκει φόνους ανθρώπων. Σημειώνοντας την απερίφραστη καταδίκη των μουσουλμάνων ηγετών για την τρομοκρατία, ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας κάλεσε σε κοινή μαρτυρία προς διάψευση της ιδεολογίας των εξτρεμιστών και των τρομοκρατών. Επίσης ενημέρωσε για τη θετική πείρα διαθρησκειακής συνεργασίας στη Ρωσία και του ρόλου, τον οποίο διαδραματίζει στη διαδικασία αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ κάλυψε και λοιπές πτυχές της ειρηνευτικής αποστολής του Πατριαρχείου Μόσχας. Περαίνων ο Ιεράρχης εξέφρασε την ευχή αυτός ο διάλογος μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρωσίας και της Τουρκίας να αποτελέσει απάντηση στην πρόκληση του εξτρεμισμού, την οποία αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες.

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας από την Τουρκική πλευρά Δρ. Σελίμ Αργκούν στην αρχή της ομιλίας του υπογράμμισε ότι η μετάβαση στη Μόσχα ήταν γι΄αυτόν το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό μετά το διορισμό στη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Διευθύνσεως Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας. Αφού σημείωσε το επίκαιρο του τακτικού διαλόγου μεταξύ των θρησκειών και πνευματικών ηγετών, ο Δρ. Αργκούν ανέφερε ότι η συνεργασία οφείλει να οικοδομείται επί των αρχών της αμοιβαίας κατανοήσεως, εντιμότητας, διαφάνειας και ανταλλαγής των εμπειριών. Ως προς την πρακτική πλευρά του διαλόγου ο ομιλητής τόνισε τους σπουδαιότερους άξονες συνεργασίας, και οι οποίοι είναι η πρόληψη του εξτρεμισμού, η καταπολέμηση των φαινομένων όπως η επιθετική εκκοσμίκευση, η ιδεολογία του καταναλωτισμού κα. Τονίσθηκε ιδιαίτερα η σπουδαιότητα των ακαδηιμαϊκών επαφών και της ανταλλαγής καθηγητών και φοιτητών, των αρχειακών ερευνών σχετικά με την ιστορία της Ορθοδοξίας στην Τουρκία.

Διαβάστε εδώ:  Αγιος Γέροντας Παΐσιος: Ο πιο δημοφιλής Άγιος στη Ρωσία

Στα πλαίσια της συναντήσεως ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ παρουσίασε ομιλία με τίτλο «Ειρηνευτική αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο χώρο του πρώην ΕΣΣΔ: παράδειγμα της Ουκρανίας». Στην αγόρευσή του ο πατήρ Νικόλαος μεταξύ άλλων σημείωσε τακτικές διακρίσεις σε βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησία της Ουκρανίας, στην οποία ανήκουν οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΕΣ εξέφρασε την ελπίδα για την συμπαράσταση από τις παραδοσιακές θρησκείες προς την μόνη κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία.

Στην εισήγησή του ο ειδικός της Διευθύνσεως Θρησκευτικών Υποθέσεων κ. Ομέρ Φαρούκ Σαβουράν πραγματεύθηκε το θέμα της μισαλλοδοξίας σε βάρος των μουσουλμάνων σε διάφορες χώρες παγκοσμίως.

Η Δρ. Ιστορίας κα Ι. Σβιστουνόβα στην ομιλία της κάλυψε τα ιστορικά παραδείγματα συνεργασίας Ρωσίας και Τουρκίας τον πολιτιστικό και το θρησκευτικό τομέα. Η εισηγήτρια έκανε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη συνεργασία, μεταξύ των οποίων είναι η προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού προς τα Ορθόδοξα ιερά προσκυνήματα της Τουρκίας, η επιμόρφωση των ξεναγών με σκοπό τη βελίτωση της ποιότητας παροχής των σχετκών υπηρεσιών από αυτούς, η συμμετοχή των Ρώσων ειδικών στην αποκατάσταση των Ορθοδόξων Ιερών Ναών και αγιογραφιών στην Τουρκία.

Κατόπιν ομιλιών ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας εισηγήθηκε τη δυναμική προώθηση της συνεργασίας την περίοδο μεταξύ των συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας. Η πρόταση έτυχε καθολικής υποστηρίξεως της Τουρκικής πλευράς.

Στο τέλος έγινε η ανταλλαγή ενθυμίων.

***

Η Α’ συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Διευθύνσεως Θρησκετικών Υποθέσεων της Τουρκικής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίυ 2012 στην Άγκυρα, ενώ στις 8 Απριλίου 2014 στο ΤΕΕΣ φιλοξενήθηκε η Β’ συνεδρίαση της ἐν λόγῳ Ομάδας Εργασίας.tilegrafima.gr