Όλα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Εκκλησίας

Loading...


Συνήλθε χθες 28η Ιανουαρίου 2015, σε συνεδρία του το Προεδρείο της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου στην Αίθουσα Θρόνου της Πατριαρχικής και Συνοδικής κατοικίας της Ιεράς Μονής Αγίου Δανιήλ Μόσχας.

Το Προεδρείο ενέκρινε την ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεως ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής η οποία θα συνέλθει το διάστημα 29-30 Ιανουαρίου 2015, θέματα προς εξέτασιν από τη Διασυνοδική Επιτροπή κατά τη διετία 2015-2016 κλπ.

Κηρύσσοντας την έναρξη εργασιών ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Καλωσορίζω τα μέλη του Προεδρείου της Διασυνοδικής Επιτροπής. Πρέπει να παρουσιάσουμε στην ολομέλεια την ημερήσια διάταξη και άλλα τινά θέματα. Προ της ενάρξεως των εργασιών θέλω να τονίσω την παρουσία νέων μελών στο Προεδρείο, τα οποία εντάχθηκαν στην Διασυνοδική Επιτροπή λόγω εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής ασκήσεως του σχετικού διακαιώματος.

Ελπίζω ότι δι΄αυτού θα συμβάλουμε στην εντατικοποίηση του έργου της Διασυνοδικής Επιτροπής με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων απαραίτητων για τη λειτουργία της Εκκλησίας μας».

Ο κ. Κύριλλος αναφέρθηκε σε κείμενα τα οποία συντάχθηκαν από τις υποεπιτροπές της Διασυνοδικής Επιτροπής κατά την μεσολοβούσα περίοδο από την τελευταία συνεδρία του οργάνου το Νοέμβριο 2012 και τα οποία αφορούν τη σύσταση των αδελφοτήτων με σκοπό τη διακονία του πλησίον, τον κανονισμό εκλογής των υποψηφίων Επισκόπων, την προώθηση του ενοριακού βίου, το Δόγμα της Ρωσικής Εκκλησίας σχετικά με την εδραίωση νηφάλαιου τρόπου ζωής και την πρόληψη του αλκοολισμού, καθώς και την εκκλησιαστική ακολουθία σε περίπτωση θεομηνιών και τεχνογενών καταστροφών.

Σύμφωνα με τον Πατριάρχης Κύριλλο το 2014 συζητήθηκε από το πλήρωμα της Εκκλησίας το σχέδιο Κανονισμού «Περί Ιερών Μονών και Μοναζόντων». Επίσης τα μέλη ου Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου συζήτησαν το «Εκπαιδευτικό δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας», το οποίο συντάχθηκε από την αρμόδια υποεπιτροπή της Διασυνοδικής Επιτροπής.

Είναι πολλά τα έγγραφα, όπως σημείωσε ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τα περισσότερα εκ των οποίων συντάχθηκαν πριν το 2013. Είναι προφανές ότι έχουμε εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη η οποία συντάχθηκε ακόμα το 2010 από την Διασυνοδική Επιτροπή. Σήμερα πρόκειται να προσδιορίσουμε νέα θέματα για την επόμενη διετία-τριετία καθώς και την προτεραιότητα της εξετάσεώς των.

Όπως πιστεύει ο Πατριάρχης Κύριλλος η Διασυνοδική Επιτροπής είναι ένα όργανο με υψηλό κύρος όπου μετέχουν Ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκοί, που εκπροσωπούν το πλήρωμα της Εκκλησίας και έχουν εκλεγεί από την Ιερά Σύνοδο προκειμένου να συνδράμουν τις εκκλησιαστικές αρχές με τη συζήτηση θεμάτων, τα οποία έχουν περισσότερα καθολικό και όχι τεχνικό χαρακτήρα.

«Από τους σκοπούς της Διασυνοδικής Επιτροπής είναι η προώθηση της κουλτούρας συζητήσεως εντός Εκκλησίας. Εδώ πιστεύω πάρα πολύ μεγάλο ρόλο διαδραματίζουν οι συνεδρίες ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής, όπου κάθε μέλος της Επιτροπής είναι ελεύθερός να εκφέρει γνώμη του», έκλεισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Σημειωτέον είναι ότι μέλη της Διασυνοδικής Επιτροπής είναι διακεκριμένοι Ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.Ετικέτες