Η Πανορθόδοξη θα ασχοληθεί με το θέμα της Ορθοδόξου διασποράς

Loading...


Η εισήγηση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου στην ολομέλεια της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας μεταξύ άλλων πραγματεύεται και το θέμα της προπαρασκευής της Πανορθοδόξου Συνόδου και ειδικότερα τα ζητήματα, τα οποία παραπέμφθησαν προς κρίση αυτής.

Από τα θέματα αυτά είναι και η «Ορθόδοξος Διασπορά». Όπως τυγχάνει γνωστό, εξαιτίας μαζικών μεταναστεύσεων του 20 αιώνα στα εδάφη, τα οποία δεν αποτελούν κανονική δικαιοδοσία ουδεμίας εκ των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, βρέθηκαν πλήθη Ορθοδόξων χριστιανών. Μεταξύ αυτών ήταν Ιεράρχες και κληρικοί διαφόρων δικαιοδοσιών. Επομένως δημιουργήθηκε μια κατάσταση με την συνύπαρξη στην ίδια πόλη Ορθοδόξων Επισκόπων, οι οποίοι ανήκαν σε διάφορες κατά τόπους Εκκλησίες.

Η προ ολίγων ημερών στο Σαμπεζύ Γενεύης γενομένη Σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων διασαφήνισε τον τρόπο εξετάσεως του θέματους της Ορθοδόξου Διασποράς από την Πανορθόδοξο Σύνοδο, τόνισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Το 2009 η Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη αποφάσισε σε ορισμένες περιοχές του κόσμου την ίδρυση των συμβουλευτικών οργάνων, δηλαδή των Συνελεύσεων πάντων των Ορθοδόξων Επισκόπων, οι οποίοι ασκούσαν τα καθήκοντά τους στη συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με τα τότε αποφασισθέντα τα όργανα αυτά είναι συμβουλευτικού χαρακτήρος και η λειτουργία αυτών ουδαμώς περιορίζει τις κανονικές αρμοδιότητες των Ορθοδόξων Επισκόπων διαφόρων δικαιοδοσιών της Διασποράς και την αναφορά τους στις εκκλησιαστικές αρχές των κατά τόπους Εκκλησιών αυτών.

Η κατάσταση αυτή επροβλέπετο να ισχύσει προσωρινώς έως ότου η Πανορθόδοξη Σύνοδος λάβει μια άλλη και οριστική πλέον απόφαση. «Και όμως μια αντικειμενική και νηφάλαια προσέγγιση του προβλήματος της Διασποράς και κυρίως η συσσωρευμένη εμπειρία λειτουργίας των Επισκοπικών Συνελεύσεων, οι οποίες κατά τον τρόπο ορατόν διατρανώνουν την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας αφενός, και επιβεβαιώνουν το φυσικό δικαίωμα κάθε τοπικής Εκκλησίας να φροντίζει το ποίμνιο αυτής στη Διασπορά αφετέρου, απέδειξαν ότι καμία νέα συνοδική απόφαση χρειάζεται επί του θέματος, με την ισχύουσα πράξη των Επισκοπικών Συνελεύσεων να εφαρμόζεται και στο εξής», ανέφερε εν κατακλείδι ο κ. Κύριλλος.Ετικέτες