Προσοχή την ώρα της Προσευχής

Loading...


Πρέπει να ξέρης παιδί μου, ότι πάνω από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην , αναρίθμητοι άγγελοι συμψάλλουν αοράτως μαζί τους.

Όταν όμως αρχίση κανείς απ’ τους πιστούς να αστειεύεται, να συζητή για τα βιοτικά ή να σχολιάζη τους άλλους, οι άγγελοι που τον βλέπουν αφήνουν τον ύμνο και θρηνούν πικρά για το κατάντημα του λέγοντας.

Ω, σε ποια βαριά αιχμαλωσία έπεσε η ψυχή του ανθρώπου αυτού.

Διαβάστε εδώ:  Προσευχή για φωτισμό της καρδίας

Πόσο βέβηλα στέκεται μέσα στο ναό, χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή. Γι ’ αυτόν έγειρε ο Θεός το αυτί του, να του το γεμίσει με ταπεινή και αφοσιωμένη προσευχή, κι αυτός το γεμίζει με γέλια και κατακρίσεις.

Άγιος Επίσκοπος Κωνσταντιανής Νήφων