Τρισένδοξε νικητή του θανάτου!

Loading...


Τρισένδοξε νικητή του θανάτου, αιώνιε θριαμβευτή κατά της αμαρτίας, λατρευτέ και κοσμοπόθητε Υιέ και Λόγε του Θεού, Συ που έπαθες για μας αλλά και αναστήθηκες τριήμερος εκ νεκρών. Το «χαίρετε» ήταν η πρώτη λέξη την οποία μας απηύθυνες μετά την ένδοξη ανάστασή σου.

Πολλά και ποικίλα γεγονότα αυτής της ζωής έρχονται για να σκοτίσουν τη χαρά αυτή. Ανάγκες και ασθένειες και περιπέτειες και αδικίες διάφορες ζητούν να χύσουν την πίκρα της λύπης στις ψυχές μας.

Αλλ’ όπως τότε η εμφάνισή Σου στις μυροφόρες γυναίκες διέλυσε τους φόβους τους κι έδιωξε τη λύπη από τις ψυχές τους έτσι και προς εμάς ας έρχεται η χάρη Σου για να διαλύει τα νέφη των θλίψεων, να γλυκαίνει τους πόνους μας, να ενδυναμώνει τις ψυχές μας στους πνευματικούς μας αγώνες.

Ας είναι πάντοτε μαζί μας η δύναμη της αναστάσεώς Σου, για να μας βοηθά να εκτελούμε το καθήκον μας με χαρά και να ευαρεστούμε ενώπιόν Σου. Ας έρχεται ως αύρα λεπτή στα βάθη των ψυχών μας η θεία Σου φωνή, επαναλαμβάνοντας και σε μας το χαρμόσυνο αναστάσιμο χαιρετισμό: «Χαίρετε», πιστά παιδιά μου, και «πάλιν ερώ, χαίρετε».Ετικέτες