ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ…

Loading...


Μήπως λοιπόν πρέπει να έχει κανένας σπουδάσει
τον κόσμο, για να μάθει να αγαπάει τη φύση..;
Αν οι νέοι άνθρωποι το ήξεραν αυτό, πόσα βάσανα
θα απέφευγαν! Πόσες δυσαρέσκειες των πικρών ημερών
θα μπορούσαν να γλυτώσουν! Πώς θα έμεναν στην γενέθλια
γη τους , πόσο θα ήταν ευτυχισμένοι!»
 «Το να αγαπήσεις εναν άνθρωπο
είναι πολύ εύκολο..
Το να σε αγαπήσουν επίσης..
Το να αγαπήσεις κάποιον και να αγαπηθείς
από αυτόν
δύσκολο και σπάνιο..»
Ηλιαχτίδα

«Το δάκρυ της ψυχής
θα σου δείξει το δρόμο
που οδηγεί στην αγάπη
μέσα από τον πόνο
θα σου μάθει.»

Το να αγαπάς δεν είναι τίποτα, το να σ’ αγαπάνε είναι πολυ καλο.
Το ν’αγαπάς και να σ’αγαπάνε είναι το παν!

Μας το εστειλε η Μαρία Γ.