Θαύμα του Οσίου Αυξεντίου του εν τω Όρει – Θεραπεία τυφλής

Loading...


Κάθε μέρα ανέβαινε πλήθος ανθρώπων στο όρος Οξείας που ακήστευε ο Όσιος, και έπαιρναν μεγάλη ωφέλεια, επειδή είχε την φήμη ότι ήταν σπουδαίος.

Κάποια γυναίκα από την Νικομήδεια, από τις πιο επίσημες και πλούσιες, η οποία είχε τυφλωθεί και από τα δύο μάτια, ανέβηκε προς το όρος με την βοήθεια
κάποιου οδηγού. Και παρακαλούσε τον Όσιο να την ευλογήσει για να βρει την θεραπεία της. Ο μακάριος είπε σε όσους ήταν εκεί να προσευχηθούν στον Θεό
υπέρ αυτής και μετά την προσευχή άγγιξε με τα χέρια του τα μάτια της γυναίκας και είπε: “Ο Χριστός το φως το αληθινόν, να σε θεραπεύση ώ γύναι”.
Με τον λόγο αυτό του Αγίου εκείνη αμέσως είδε.

Το γεγονός αυτό έγινε για τον Άγιο Αυξέντιο η αρχή των θαυμάτων στο όρος της Οξείας.
Όσοι ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα πήγαιναν εκεί μεγάλο πλήθος, από ντόπιους και από ξένους, και ελευθερώνοντο από την επήρεια των δαιμόνων.

xristianos.gr