Συγκλονιστική φώτο: «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος»

Loading...


Και όπως λένε και στο Άγιον Όρος : «Αντε και στα δικά μας εν μετανοία»…

«και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, αιτησώμεθα»

alt