Σήμερα εορτάζουν οι λεχώνες

Loading...


Του π. Διονυσίου Ταμπάκη 

26Η Δεκεμβρίου :
Εορτή των Επιλοχείων της Θεοτόκου
-« ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ»

Μας αναφέρει ο «Άγιος» των Γραμμάτων Αλ.Παπαδιαμάντης  στο Διήγημά του «Παναγία η γλυκοφιλούσα» τα εξής: .

«…Το παρεκκλήσιον εόρταζε, τη 26 Δεκεμβρίου, την Σύναξιν της Υπεραγίας Θεοτόκου, ήτοι τα Επιλόχια,

Λεχούς αμώμου, ανδρός μη γνούσης λέχος. (κλίνη)

Κάτωθεν της εικόνος, επί της λευκής μεταξοϋφούς ποδιάς, εφαίνοντο ανηρτημένα παιδάκια, και μόνον παιδάκια ασημένια…
Τα παιδάκια τα ανηρτημένα επί της λευκής ποδιάς ήσαν ομοιώματα μικρών παιδίων, ταχθέντα από τας μητέρας, όταν τα μικρά των ήσαν άρρωστα, εις την Παναγίαν την Γλυκοφιλούσαν, την μητέρα του θείου Βρέφους και προσφερθέντα εις τον ναόν της μετά την ίασιν των αρρώστων…»
Τούτη την ημέρα λοιπόν εορτάζουμε, κατά την Εκκλησιαστική μας παράδοση, την Παναγία την Γλυκοφιλούσα, προστάτιδα των Λεχωνών και των αθώων βρεφών των, αφού και η Θεοτόκος διέβη την κατάσταση της λοχείας από τον  μικρό Χριστό, μέσα στην στοργικοτάτη  της αγάπη , τα γλυκύτατα  μητρικά φιλιά και την πύρινη  λατρεία της προς τον ενανθρωπήσαντα Υιό Του Θεού και παιδί της.

Απολυτικίον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως βρέφος βαστάζουσα, εν ταίς αγκάλαις Αγνή, τον πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα εκ σού, χαράς ώφθης πρόξενος· όθεν πάσα η κτίσις, ανυμνεί χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, την φρικτήν σου λοχείαν· πηγήν γαρ αθανασίας, κόσμω εκύησας