Προσευχή για τη Mητέρα

Loading...


Γιά τή μητέρα σέ παρακαλῶ. Τή δική μου. Καί τῶν ἄλλων. Μία εἶναι, ἴδια, πολύτιμη, ἀναντικατάστατη, μοναδική ἡ μητέρα. Ἡ ζωή μας. Ἡ στοργή μας.

Ἡ ἔγνοια μας. Ὁ φύλακας ἄγγελός μας. Ἡ χαρά μας. Ἡ καταφυγή μας. Καί στή βρεφική. Καί στήν παιδική. Καί στή νεανική. Καί στήν ἀνδρική.

Καί στή γεροντική ἡλικία! Μάνα γλυκύτατη πάντοτε καί στούς αἰῶνες! Ψυχή καί καρδιά καί νοῦ καί χέρια καί πόδια καί μάτια καί αὐτιά καί νύχτα καί μέρα ὅλα γιά μας. Ἅγιο καί ἱερό πρόσωπο!

Ὅμως, κι’ αὐτή εἶναι ἄνθρωπος καί τήν καταβάλει ὁ κόπος. Τήν στεναχωρεῖ ἡ δυσκολία. Τήν πικραίνει ἡ κακοκεφαλιά. Τήν ἀρρωσταίνει ἡ ἀρρώστια μας Τήν φαρμακώνει ὁ θάνατος παιδιοῦ της.

Γι’ αὐτή τήν ὡραία ὕπαρξη, τήν ἰδανική, τήν αἱμοδότρα τῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης, γι’ αὐτή σέ παρακαλῶ. Πρόσθεσε δυνάμεις στή δύναμή της.
Φωτισμό στά παιδιά της. Χάρη στά ἐγγόνια της.

Εὐλόγησε, Θεέ μου, τή μάνα, τή δική μου, τῶν ἄλλων, τή μαύρη, τήν ἐρυθρόδερμη, τήν κινέζα, τή χωριάτισσα, τῆς πόλης, τήν ἀγράμματη,
τήν γραμματισμένη, ὅλες τίς μάνες, καί δός τέ πλούσια τή χάρη Σου καί ὅλα τά καλά.

Καί σέ μένα αὔξησε τήν ἐκτίμηση, τήν ὑπόληψη, τό σεβασμό, τήν ἀγάπη, τήν κατανόηση, τήν ὑπακοή, τή συμπαράσταση, τή συνεργασία,
τίς εὐχαριστίες, τήν εὐγνωμοσύνη γιά τή μητέρα.

Γιά τή μητέρα σέ παρακαλῶ, τούτη τήν ὥρα. Τήν ὁποία μητέρα. Ἴδια κι’ ὅμοια εἶναι κάθε μάνα. Ἀγαπητή. Εὐλογητή. Προσκυνητή.

Γέρων Ιωσήφ

xristianos.grΕτικέτες