Πνευματική ζωή με ταπεινό φρόνημα…

Loading...


Το μέλι είναι πολύ ωραίο.
Όταν όμως φάει κανείς πάρα πολύ
Μπορεί να του δημιουργήσει εμετό.
Έτσι και στα πνευματικά

Δεν πρέπει να βγαίνεις αδιάκριτα
Από τα όρια των δυνατοτήτων σου.
Να κάνεις μόνο εκείνο πού μπορείς.
Αυτό θέλει ο Θεός.

Τ’ άλλα θα τ’ αναπληρώσει ο Ίδιος με τη χάρη Του.
Γιατί υπάρχει και ο φόβος ν’ απελπισθείς, διαβάζοντας τις υψηλές καταστάσεις που έφτασαν οι Άγιοι.
Προχώρα στην πνευματική ζωή με ταπεινό φρόνημα και ο Θεός δεν θα σ’ εγκαταλείψει.
Μην προσπαθείς να φτάσεις πνευματικές καταστάσεις πού υπερβαίνουν τις δυνάμεις σου
Γιατί θα πέσεις οπωσδήποτε, και την πτώση σου αυτή θα την εκμεταλλευθεί ο διάβολος.
Οι υψηλές πνευματικές κορυφές είναι πολύ δύσκολο να κατακτηθούν
Απαιτούν ταπείνωση, πολύ κόπο και μακροχρόνιους αγώνες.

Η χάρη τού Θεού δεν επισκιάζει εύκολα τον άνθρωπο
Γιατί πρέπει προηγουμένως να  καθαρισθεί από κάθε μολυσμό.

Τα μυστήρια του Θεού τα γνωρίζουν αυτοί που με την άσκηση και την ταπείνωση
Αγωνίστηκαν στη ζωή τους για πολλά χρόνια.
Μόνο στους ταπεινούς ο Θεός φανερώνει τα μυστήριά Του.