Πλούσιες χώρες και φτωχοί λαοί (Video)

Loading...


Ενώ ο δυτικός κόσμος συνεχίζει να προοδεύει, ο τρίτος κόσμος αντιμετωπίζει φτώχεια, επιδημίες, πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος, παιδική θνησιμότητα.

Πόσο φτωχές είναι όμως στην πραγματικότητα οι χώρες του τρίτου κόσμου και πόσο πλούσιες οι «ανεπτυγμένες»;


Δείτε το παρακάτω Βίντεο, τα συμπεράσματα δικά σας…

{youtube}A-h9Gl3Wnzc{/youtube}