Περί σκέψεων

Loading...


ΝΑ ΤΟ

Πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί στο να ευαρεστούμε τον Κύριο με κάθε μας έργο ή .

Ναι, ακόμα και με τις . Κάθε έργο που κάνουμε σ’ αυτό τον κόσμο είναι έργο Θεού.