Ο δεσμός της ειρήνης και της ομόνοιας

Loading...


Αυτή  είναι η πραγματική οικογενειακή ζωή, αυτός είναι ο πραγματικός σύζυγος, αυτός που δεν εξετάζει με λεπτομέρεια τα λόγια της γυναίκας του, αλλά υποχωρώντας πολύ εξ΄αιτιας της αδυναμίας της γυναικείας φύσεως, ένα μόνο προσπαθεί να επιτύχει, να διώξει από το σπίτι του την ταραχή και να σφίγγει το δεσμό της ειρήνης και της ομόνοιας.

Ας τ’ ακούσουν αυτά οι άνδρες και ας μιμηθούν την αρετή του δικαίου και ας αποδώσουν στις γυναίκες τους πολύ σεβασμό και τιμή και ας μεταχειρίζονται σαν ασθενέστερα σκεύη για να ενισχύεται περισσότερο ο δεσμός της αγάπης τους.

Διότι αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος, αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία όταν ο άνδρας δε βρίσκεται σε διχόνοια με τη γυναίκα του, αλλά είναι προσκολλημένοι ο ένας στον άλλο, σαν ένα σώμα ακριβώς. Διότι λέγει: <<Θα γίνωνται οι δυο ένα σώμα>>.

Αυτοί οι άνθρωποι είτε φτωχοί είναι, είτε άσημοι, είναι οι πιο ευτυχισμένοι απ’ολους διότι περνούν τη ζωή τους με γαλήνη συνέχεια. Ενώ αυτοί που δεν απολαμβάνουν αυτή τη χαρά, αλλά ζουν με τη ζηλοτυπία και καταστρέφουν τα αγαθά της ειρήνης, κι αν ακόμα πλέουν σε άφθονο πλούτο, και αν ακόμη έχουν πολυτελή φαγητά, και αν ακόμη είναι ένδοξοι, περνούν όμως τη χειρότερη ζωή απ’ολους, αφού καθημερινά δημιουργούν ταραχές στις οικογένειές τους, υποπτεύονται ο ένας τον άλλον και δεν μπορούν να χαρούν καθόλου, διότι ο εσωτερικός πόλεμος πάντοτε τους συγχύζει και τους δημιουργεί πάντοτε μεγάλη αηδία.