Επίστρεψον Κύριε…

Loading...


Μη οργισθείς εφ’ ημάς
Κύριε των δυνάμεων
οργήν μεγάλην.

Επίστρεψον Κύριε
εν οικτιρμώ
ότι ιδού αποστρέψαμεν
από των επιτηδευμάτων ημών των πονηρών.

Επίστρεψον Κύριε Παντοκράτωρ
και ελέησον ημάς.

Επίστρεψον Κύριε
και ταις οδοίς σου πορευσόμεθα.

Βασίλης Χαραλάμπους, από την ποιητική συλλογή "Τ’ Άθωνα απλωταριά".