Ευτυχία – Δυστυχία – Θάνατος

Loading...


Αυτή η ζωή δεν θα μπορούσαμε να την φανταστούμε χωρίς τρία πράγματα: την ευτυχία, τη δυστυχία και το θάνατο. Κάτι από την ευτυχία, λίγο από τη δυστυχία και ο θάνατος καταστούν δυνατή αυτή την ζωή.

Η ηθική χημεία αυτού του κόσμου είναι ακόμα πιο παράξενη από τη φυσική χημεία.

Η ευτυχία είναι δώρο Θεού, η δυστυχία επιτρέπεται με την άδεια του Θεού, ενώ ο θάνατος είναι η νίκη του Θεού.

Η συνεχής ευτυχία χωρίς την προσθήκη της δυστυχίας, θα γινόταν βαρετή και άχρωμη.

Η συνεχής δυστυχία χωρίς θάνατο θα έκανε αυτή την ζωή κόλαση χωρίς έξοδο.

Στην ευτυχία οι άνθρωποι δεν θέλουν ή θέλουν να θυμηθούν τον Θεό.

Στην δυστυχία οι άνθρωποι θέλουν ή δεν θέλουν να θυμηθούν τον Θεό.

Ενώ στον θάνατο αναγκάζονται να θυμηθούν τον Θεό.