ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: «Η ΑΡΓΙΑ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΕΝΙΑΝ»

Loading...


Η αργία εγέννησε την πενίαν.

Η πενία έτεκεν την πείναν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου…


Αλ. Παπαδιαμάντης
"Οι έμποροι των εθνών"