Σχέσεις με τον πνευματικό πατέρα

Loading...


Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος

Όποιος αποκρούει τον έλεγχο, είτε δίκαιο είτε άδικο, αυτός αρνήθηκε την σωτηρία του.

Ενώ εκείνος πού τον δέχεται, είτε με δυσκολία είτε χωρίς δυσκολία, αυτός γρήγορα θα επιτύχη την άφεσι των πταισμάτων του.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες